Huisregels

Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van Sportmassage Frans Deben na elke behandeling gereinigd. Uiteraard kunt u ook uw eigen badlakens meebrengen.

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een intakegesprek (anamnese) en een algemene inspectie van het lichaam gehouden met betrekking tot uw gezondheid en uw medische verleden bijv. eerdere blessures.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende sportmasseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen kan aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk zijn.

Sportmassage Frans Deben is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Een niet of te laat geannuleerde afspraak zal aan u worden doorberekend.

In het weekend worden geen behandelingen sportmassages en tapen/bandageren verricht.