Reiki

Reiki ā€“ een andere naam voor Universele Levenskracht

Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen, handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer energie krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in zā€™n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je fysieke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.